Kesätiedote

Hyvää kesää teille vesiosuuskunnan osakkaat!

Paksuniemen vesiosuuskunta piti vuosikokouksen sunnuntaina 5. toukokuuta Paksuniemen satamakahviossa.
Kokouksessa oli paikalla kuusi osakasta. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden vuoden 2018 hallinnosta ja tileistä. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Jukka Halonen erovuorossa olleen Bjarne Nyholmin tilalle. Muut entisen hallituksen jäsenet jatkavat hallituksessa.
Vesimaksu ja kiinteä vastike pysyvät ennallaan ja ne laskutetaan tästä eteenpäin yhdellä kertaa vuoden lopulla.
Kokous päätti ulkoistaa vesiosuuskunnan laskutuksen Reijolan tilipalvelulle, joka on hoitanut myös vesiosuuskunnan kirjanpidon.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä vesiosuuskunnan sihteerillä Seppo Multasella.

Vesiosuuskunnan hallitus

Comments are closed